facebook youtube youtube

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων - Καταστατικό

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1 Η «Κυπριακή Ένωση Επαγγελματιών Βιβλιοθηκαρίων» (ΚΕΕΒ) που ιδρύθηκε το 1987, μετονομάζεται σε «Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων - Επιστημόνων Πληροφόρησης» (ΚΕΒΕΠ) σε καταστατική Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου του 2008.

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

2.1 Έδρα της Ένωσης είναι η Λευκωσία. Η διεύθυνση του γραφείου της Ένωσης θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΙ
Η Ένωση εργάζεται με κάθε νόμιμο τρόπο για:
i. την ανάπτυξη και προαγωγή σε ψηλά επίπεδα της Βιβλιοθηκονομίας, της Αρχειονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης στην Κύπρο,
ii. τη διασφάλιση και θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Βιβλιοθηκονόμου,
iii. την εξύψωση του κύρους του επαγγέλματος του Βιβλιοθηκονόμου και την άνοδο του ποιοτικού επιπέδου των προσφερομένων υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες,
iv. την προώθηση των συμφερόντων των μελών του επαγγελματικού κλάδου,
v. τη διασφάλιση της τήρησης από τα μέλη ως άτομα και ως σύνολο υψηλών επιπέδων επαγγελματικής συμπεριφοράς,
vi. την προώθηση της συναδερφικής αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών, την ανταλλαγή εμπειριών και την μεσολάβηση για λύση τυχόν διαφορών μεταξύ τους,
vii. την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών, καθώς και μεταξύ της Ένωσης και των εργοδοτών και του κοινού γενικότερα,
viii. την παρακολούθηση της νομοθεσίας που σχετίζεται µε τις βιβλιοθήκες και την προσπάθεια για την προώθηση νέων κατάλληλων νομοθετικών μέτρων,
ix. την παρακολούθηση και τον συντονισμό του συνόλου των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε το βιβλίο ή και άλλων πληροφοριακών πηγών, και τη γνωμοδότηση σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία των κυπριακών βιβλιοθηκών.

Άρθρο 4: ΡΗΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
4.1 Η πραγμάτωση και προώθηση των σκοπών και όλες γενικά οι δραστηριότητες της Ένωσης θα επιδιώκονται μακριά από κάθε κομματική ανάμιξη ή σκοπιμότητα, άμεση ή έμμεση.

Άρθρο 5: ΜΕΛΗ
5.1 Τα µέλη της Ένωσης διακρίνονται σε:
α) Τακτικά, β) Δόκιµα, γ) Επίτιμα, δ) Αντεπιστέλλοντα, ε) Συνεργαζόμενα, στ) Φίλοι της Ένωσης.
α) Τακτικά µέλη μπορούν να εγγράφονται, μετά από αίτησή τους, i) πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών στους τομείς Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας ή Επιστήμης της Πληροφόρησης, ή Τεκμηρίωσης ii) άτομα τα οποία για τουλάχιστον 5χρόνια κατέχουν οργανική θέση σε Βιβλιοθήκες, και απασχολούνται πλήρως με καθήκοντα Βιβλιοθηκονόμου ή Αρχειονόμου ή Λειτουργού Πληροφόρησης. Τα τακτικά μέλη έχουν πλήρη δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
β) ∆όκιμα µέλη μπορούν να είναι σπουδαστές και φοιτητές των Σχολών Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας ή Επιστήμης της Πληροφόρησης. Τα δόκιμα µέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και δικαιούνται επίσης να συμμετέχουν σε επιτροπές εργασίας, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Τα δόκιμα µέλη μπορούν να γίνουν τακτικά αφού αποφοιτήσουν και υποβάλουν σχετική αίτηση στο ∆Σ της Ένωσης.
γ) Επίτιμα µέλη μπορούν να γίνουν προσωπικότητες που έχουν προσφέρει υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης. Τα επίτιμα µέλη μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
δ) Αντεπιστέλλοντα µέλη ανακηρύσσονται βιβλιοθηκονόµοι, αρχειονόμοι και άλλοι επιστήμονες της πληροφόρησης που διαμένουν στο εξωτερικό, αλλά µε το έργο τους συνέβαλαν ή/και συμβάλλουν έμπρακτα στην πραγμάτωση και ευόδωση των σκοπών της Ένωσης. Τα αντεπιστέλλοντα µέλη μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ε) Συνεργαζόμενα µέλη μπορούν να εγγράφονται ιδρύματα όπως Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Κέντρα Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης, Εταιρείες, Νομικά Πρόσωπα και άλλες Οργανώσεις οι οποίες διατηρούν ή ενδιαφέρονται για Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Κέντρα Πληροφόρησης, µε αντιπροσώπευση που δεν ξεπερνά το ένα µέλος. Τα συνεργαζόμενα µέλη μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
στ) Φίλοι της Ένωσης μπορούν να εγγράφονται άτομα τα οποία δείχνουν ενδιαφέρον για τις βιβλιοθήκες και την πληροφόρηση και όσοι έχουν συνεργαστεί µε την Ένωση για την προώθηση των σκοπών της. Οι φίλοι της Ένωσης μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
5.2 Όλοι γίνονται µέλη της Ένωσης µε τις παραπάνω ιδιότητες, μετά από θετική απόφαση του ∆. Σ. Εγγραφή μέλους γίνεται με γραπτή αίτηση στο Δ. Σ. από μέρους του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά με βάση τα οποία ο αιτητής διεκδικεί την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης.
5.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίπτει την αίτηση εγγραφής μέλους. Όταν εγκριθεί η αίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο ο αιτητής γίνεται μέλος αφού πληρώσει το δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή ενός έτους, όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς.
5.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διαγράψει μόνιμα ή προσωρινά οποιοδήποτε μέλος για σοβαρούς λόγους, κατά τους Κανονισμούς, μόνο ύστερα από επίσημη ακρόαση. Τέτοια διαγραφή για να είναι έγκυρη πρέπει να εγκριθεί από τα 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Έφεση κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει εντός 15 ημερών από την κοινοποίησή της στη Γενική Συνέλευση και η απόφαση της ΓΣ θα είναι τελεσίδικη.

Άρθρο 6: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
6.1 Τα Διοικητικά όργανα της Ένωσης είναι:
α) Οι Γενικές Συνελεύσεις και
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 7: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
7.1 Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι το Ανώτατο Σώμα της Ένωσης. Συγκαλούνται και εργάζονται όπως προνοείται στους Κανονισμούς.
7.2 Οι Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να λάβουν αποφάσεις για α) τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου β) την τροποποίηση του καταστατικού γ) την διάλυση της Ένωσης.

Άρθρο 8: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές. Εκλέγεται με απλή πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία, Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων, και δύο Μέλη (Συμβούλους).
8.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης όπως καθορίζονται στο παρών καταστατικό και στους κανονισμούς, μπορεί όμως ν’ ασχοληθεί αυτόβουλα και με οποιαδήποτε άλλα θέματα, μέσα στα πλαίσια των προνοιών του παρόντος Καταστατικού.
8.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει εξουσίες σε Ειδικές Επιτροπές της Ένωσης, με σκοπό αυτές να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν προγράμματα και δραστηριότητες μέσα σε καθοριζόμενα πλαίσια ευθύνης και πάντοτε σύμφωνα με την πολιτική την οποία χαράσσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
8.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα της Ένωσης και οι αποφάσεις του δεσμεύουν την Ένωση, τους αξιωματούχους της και οποιαδήποτε άλλα σώματα που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και των σχετικών Κανονισμών.
8.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες πάνω από το ½ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένου και του Προέδρου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται, τότε απαιτείται η παρουσία του Αντιπροέδρου ή του Οργανωτικού Γραμματέα.
8.6 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι χρονικής διάρκειας όπως προνοείται στους Κανονισμούς. Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν δύναται να κατέχει την ίδια οργανική θέση πέραν των 2 συνεχόμενων θητειών.
8.7 Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπηρετούν μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία εκλέγονται οι αντικαταστάτες τους.

Άρθρο 9: ΠΑΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
9 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να παυθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προνοείται στους Κανονισμούς.

Άρθρο 10: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
10.1 Οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται σε Γενική Συνέλευση των μελών, όπως προνοείται στους Κανονισμούς.

Άρθρο 11: ΠΟΡΟΙ
11.1. Πόροι της Ένωσης είναι:
α) το δικαίωμα εγγραφής μέλους,
β) η ετήσια συνδρομή από κάθε μέλος,
γ) τα έσοδα οποιωνδήποτε πολιτιστικών, θεατρικών, κινηματογραφικών, αθλητικών ή και άλλων εκδηλώσεων,
δ) οι εισπράξεις από την πώληση οιωνδήποτε εντύπων,
ε) εισφορές, δωρεές, έρανοι, κληροδοτήματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα περιέρχεται με νόμιμο τρόπο στην Ένωση.
11.2. Το ύψος του δικαιώματος τόσο της εγγραφής όσο και της συνδρομής προνοείται από τους Κανονισμούς.

Άρθρο 12: ΚΕΦΑΛΑΙΑ
12.1. Τα κεφάλαια της Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της Ένωσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για διάθεση ποσού πέραν από το 60% των υφισταμένων κεφαλαίων για ένα και μόνο σκοπό, απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Στην ετήσια τακτική Γ.Σ. θα γίνεται έκθεση του οικονομικού απολογισμού ενώπιον των συνέδρων.

Άρθρο 13: ΣΦΡΑΓΙΔΑ
13.1. Η επίσημη σφραγίδα της Ένωσης είναι κυκλοτερής και φέρει εμφανώς το όνομα «Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων - Επιστημόνων της Πληροφόρησης». Η σφραγίδα θα είναι υπό την ευθύνη και φύλαξη του Οργανωτικού Γραμματέα και με αυτή θα σφραγίζονται όλα τα επίσημα έγγραφα της Ένωσης.

Άρθρο 14: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
14.1. Η πιστοποίηση εγγράφων της Ένωσης γίνεται με την υπογραφή του Προέδρου και του Οργανωτικού Γραμματέα της, ή τους εξουσιοδοτημένους αντικαταστάτες τους, και σφραγίζονται με την επίσημη σφραγίδα της Ένωσης.

Άρθρο 15: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ή / και ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
15.1 Όλες οι εισηγήσεις για τροποποίηση του Καταστατικού ή / και των Κανονισμών της Ένωσης πρέπει να προέρχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή με γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ., υπογραμμένη από τα 1/2 των μελών με δικαίωμα ψήφου. Κάθε πρόταση για τροποποίηση θα αποκτά ισχύ από τη στιγμή που εγκρίνεται από την πλειοψηφία 2/3 των μελών με δικαίωμα ψήφου, που είναι παρόντα.
15.2 Όλες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστο 15 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στην οποία θα συζητηθούν.

Άρθρο 16: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
16.1 Η Ένωση αντιπροσωπεύεται ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Αρχής, Σώματος ή Προσώπου, από τον Πρόεδρο και τον Οργανωτικό Γραμματέα ή από οποιαδήποτε άλλα δύο μέλη τα οποία θα εξουσιοδοτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
17.1 Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ή τους Κανονισμούς ή για την ερμηνεία οποιασδήποτε πρόνοιας του Καταστατικού ή των Κανονισμών αποφασίζει το Δ.Σ.

Άρθρο 18: ΔΙΑΡΚΕΙΑ
18.1 Η διάρκεια της Ένωσης μένει απεριόριστη.

Άρθρο 19: ΔΙΑΛΥΣΗ
19.1 Απόφαση για διάλυση της Ένωσης μπορεί να πάρουν τα ¾ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
19.2 Η Ένωση διαλύεται αυτόματα όταν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των 20.
19.3 Σε περίπτωση διάλυσης το Διοικητικό Συμβούλιο ή / και η Επιτροπή που θα διορισθεί για τη διάλυση, αφού πρώτα φροντίσουν για την τακτοποίηση οποιωνδήποτε χρεών ή οικονομικών υποχρεώσεων της Ένωσης, θα μπορούν κατά την απόλυτη κρίση τους να διανείμουν το υπόλοιπο της περιουσίας της Ένωσης σε αφιλοκερδή Ιδρύματα στην Κύπρο.

Άρθρο 20: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
20.1 Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 20 Άρθρα εγκρίθηκε κατά Άρθρο και Σύνολο του σε Γενική Καταστατική Συνέλευση που έγινε στις 12 Μαΐου 2008 στη Λευκωσία και στην οποία παρέστησαν τα παρακάτω μέλη τα οποία και υπογράφουν.