facebook youtube youtube

ΔΤ 10-10-2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΒΕΠ επιθυμεί να θέσει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση όσον αφορά δημοσιεύματα του ημερήσιου Τύπου σχετικά με τη συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη (ΚΥΒΙ) στις 27.9.2011.

Παρακολουθήσαμε την πρόσφατη συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας, όπου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι κανονισμοί που διέπουν την ΚΥΒΙ. Με τεράστια απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι αντί της σωρείας των σοβαρών δομικών και θεσμικών προβλημάτων της ΚΥΒΙ, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το θέμα των ληξιπρόθεσμων βιβλίων και της ποινής που (δεν) επιβάλλεται στους χρήστες, και κατόπιν οι βουλευτές εστίασαν την προσοχή τους στον αριθμό αυτών των βιβλίων, ωσάν αυτό να είναι το μέγιστο πρόβλημα της ΚΥΒΙ! Οι βουλευτές κατέληξαν μάλιστα στο αυθαίρετο συμπέρασμα ότι τα βιβλία αυτά έχουν απολεσθεί(!), και ότι πρόκειται, επιπλέον, για βιβλία μεγάλης ιστορικής ή συλλεκτικής αξίας, όσο κι αν οι παριστάμενοι Λειτουργοί της ΚΥΒΙ επεξήγησαν αναλυτικά την αυστηρή πολιτική της ΚΥΒΙ όσον αφορά τη διαφύλαξη τέτοιου είδους υλικού.

Παρακολουθώντας τις κατοπινές δηλώσεις των βουλευτών στα ΜΜΕ, η ΚΕΒΕΠ συνειδητοποίησε ότι αυτό που έλαβε χώρα στην Επιτροπή Παιδείας δεν ήταν ούτε αυτή τη φορά η τροχιοδρόμηση διαδικασιών για επίλυση των πάγιων και καυτών προβλημάτων της ΚΥΒΙ, αλλά η χιλιοειπωμένη καταγραφή κάποιων επιμέρους κακώς εχόντων στην ΚΥΒΙ, που αποτελούν παρωνυχίδες των ουσιαστικών δεινών, δηλαδή α) το ζήτημα του θεσμικού/νομικού πλαισίου της ΚΥΒΙ, β) την έλλειψη επαρκούς προσωπικού, και γ) το στεγαστικό.

Αυτά τα ζητήματα είχαν καταγραφεί αναλυτικά σε προ τριών ετών υπόμνημα της ΚΕΒΕΠ. Όσον αφορά τα δύο πρώτα ζητήματα δυστυχώς παρατηρείται μόνιμη στασιμότητα, ενώ για το στεγαστικό ζήτημα έχουν σημειωθεί κάποιες εξελίξεις που ουδόλως μας ικανοποιούν. Συγκεκριμένα, η ΚΥΒΙ έχει πλέον κατακερματιστεί σε τέσσερις χώρους. Πάγια θέση μας είναι ότι το κτιριακό πρόβλημα της ΚΥΒΙ πρέπει να επιλυθεί οριστικά κι όχι με μπαλώματα! Υπό το φως των ευχάριστων εξελίξεων σχετικά με την ανέγερση της νέας Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, τις οποίες χαιρετίζουμε, η ΚΕΒΕΠ καταθέτει τις εξής προτάσεις για ενιαία, επαρκή και αξιοπρεπή στέγαση της ΚΥΒΙ:

  • Παραχώρηση κυβερνητικής γης και ανέγερση νέας Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Σχετικές προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί προφορικώς από την Πολεοδομία, αλλά η ΚΕΒΕΠ δεν βλέπει να υπάρχει η απαραίτητη κινητικότητα εκ μέρους της Πολεοδομίας. Εάν λόγω οικονομικής κατάστασης αυτό είναι ανέφικτο, προτείνουμε εναλλακτικά:
  • Παρόν κτίριο Δημαρχείου Λευκωσίας: το Δημαρχείο Λευκωσίας αναμένεται να μετακινηθεί στα κτίρια που ήδη είναι υπό κατασκευήν πλησίον της Δημοτικής Αγοράς. Το κτίριο που θα εκκενωθεί, θα ήταν ιδανικό για χρήση από την ΚΥΒΙ, εφόσον είναι και γειτνιάζον με το υπάρχον κτίριο της ΚΥΒΙ, το οποίο μπορεί να ανακαινισθεί και να συνεχίσει τη λειτουργία του.
  • Κτίριο Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας: μετά την πτώση της στέγης του, το κτίριο αυτό έχει μείνει αναξιοποίητο στο έλεος του χρόνου και των καιρικών συνθηκών. Πιστεύουμε ότι έχουμε ήδη πολλά κτίρια θεατρικών σκηνών στη Λευκωσία, ειδικά μετά και την ανέγερση του σύγχρονου μεγάλου νέου κτιρίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) στον χώρο του παλαιού ΓΣΠ. Το κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου, εάν δεν τύχει αξιοποίησης από την Βουλή των Αντιπροσώπων, μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί, κατάλληλα διαμορφωμένο, για την στέγαση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.

Τέλος, δημοσιευμένες στον Τύπο απόψεις ιδιωτών περί συγχώνευσης της ΚΥΒΙ με την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν μας βρίσκουν σύμφωνους ως ΚΕΒΕΠ, εφόσον πιστεύουμε ότι οι ρόλοι των δύο βιβλιοθηκών είναι πολύ διαφορετικοί, πράγμα που συνάγεται και από τον ίδιο τον Νόμο περί Κυπριακής Βιβλιοθήκης.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζουμε ότι τα ευχολόγια, οι επισημάνσεις, οι συνεδριάσεις και οι συναντήσεις με τους εκάστοτε υπουργούς δεν θεράπευσαν κανένα πρόβλημα. Λύσεις υπάρχουν. Βούληση υπάρχει;